Sharepoint to zwiększona efektywność pracy
✓ Pełna kontrola nad zadaniami
✓ Dostęp do zasobów firmy z każdego miejsca
✓ Wsparcie komunikacji zespołowej
✓ 100% kompatybilność z pakietem Microsoft Office

Fundation Standard Enterprise
 • Architektura usług SharePoint
  Ustanawiaj usługi SharePoint i zarządzaj nimi przy użyciu nowej architektury usług SharePoint — uaktualnionej wersji opartej na architekturze dostawcy usług udostępnionych z programu SharePoint 2007.
 • Architektura wysokiej dostępności
  Uprość planowanie i rozwiązania dotyczące wysokiej dostępności. Nowe funkcje zarządzania ciągłością działania IT — od lepszej obsługi dublowania baz danych po nową architekturę aplikacji usług — umożliwiają wypełnianie postanowień niezależnych umów dotyczących poziomu usług.
 • Blogi
  Nowa wstążka programu SharePoint umożliwia formatowanie tekstu w blogu i łatwe przekazywanie obrazów.
 • Client Object Model (OM)
  Model obiektów klienta umożliwia dostęp do interfejsu API programu SharePoint z komputerów zdalnych, programu Silverlight, ECMAScript oraz aplikacji .NET.
 • Dostosowanie za pośrednictwem przeglądarki
  Możesz dostosować zawartość stron i składników Web Part w celu tworzenia witryn sieci Web, które spełnią określone oczekiwania Twojej firmy.
 • Dyskusje
  Twórz tematy w dyskusjach i publikuj odpowiedzi, korzystając z możliwości łatwego śledzenia struktury wątków przedstawionych jako zapis rozmowy. Listy dyskusyjne oferują udoskonalony edytor tekstu sformatowanego oraz umożliwiają wykorzystanie wstążki programu SharePoint w celu ułatwienia edycji i korzystania z opcji formatowania.
 • Gotowe składniki Web Part
  Ponad 40 gotowych do użycia składników Web Part, które mogą zwiększyć funkcjonalność każdego obszaru witryny, a ich dodanie wymaga zaledwie wskazania i kliknięcia.
 • Kolumna danych zewnętrznych
  Uzyskaj dostęp do danych z zewnętrznych źródeł na istniejących listach programu SharePoint.
 • Konta zarządzane
  Pozwalając programowi SharePoint 2010 przejąć kontrolę nad kontami, obniżysz wydatki na administrację. Program SharePoint 2010 umożliwia automatyczne resetowanie haseł w oparciu o zasady domen i powiadamianie administratorów o ich wygasaniu. Przechowywanie informacji o kontach w programie SharePoint 2010 pozwala zapewnić im bezpieczeństwo oraz zmniejszyć nakłady ponoszone na samodzielne zarządzanie nimi.
 • Kreatory konfiguracji
  Nowe kreatory poprowadzą Cię przez wszystkie czynności i pozwolą łatwo skonfigurować program SharePoint 2010.
 • Lepsza instalacja i konfiguracja
  Nowe narzędzie przygotowania produktów pozwala łatwo przygotować serwery i ich farmy do instalacji. Nowe kreatory upraszczają proces wdrażania, zaś funkcja Windows PowerShell pozwala wdrożyć i skonfigurować program SharePoint 2010.
 • Lepsze funkcje wykonywania kopii zapasowej i przywracania
  Rozbuduj zarządzanie ciągłością działania IT o udoskonalone funkcje wykonywania kopii zapasowych i przywracania. Wśród nowych możliwości dostępne jest tworzenie kopii zapasowych samych danych konfiguracyjnych oraz udoskonalona skalowalność, wydajność i elastyczność.
 • Listy programu SharePoint
  Zarządzaj dokumentami i danymi przy użyciu list programu SharePoint — prostych, choć oferujących zaawansowane możliwości tabel złożonych z kolumn i wierszy. Edytuj pozycje na liście za pomocą modyfikowalnych formularzy i korzystaj ze znajdujących się na niej danych przy użyciu widoków w możliwością dostosowania.
 • Listy zewnętrzne
  Dane pochodzące z systemów zewnętrznych mogą być teraz odczytywane i zapisywane tak samo, jak dane z list programu SharePoint.
 • Łączność mobilna
  Witryny i zawartość z telefonów komórkowych są teraz dostępne dzięki użyciu współczesnej mikroprzeglądarki i bramki dostępu.
 • Modele przepływu pracy
  Twórz modele przypływu pracy w programach SharePoint Designer 2010 lub Visual Studio 2010, aby następnie wdrożyć je w programie SharePoint 2010. Skojarz modele przypływu pracy z elementem na liście programu SharePoint, dokumentem znajdującym się w bibliotece dokumentów lub bezpośrednio w witrynie programu SharePoint. Akcje przepływu pracy wykonywane są w reakcji na zdarzenia dotyczące użytkowników, zaś czas działania poszczególnych instancji może być długi.
 • Narzędzia deweloperskie programu Visual Studio 2010 dla SharePoint
  Twórz, łącz w pakiety i debuguj rozwiązania programu SharePoint, korzystając z nowych narzędzi programu Visual Studio 2010. Dostępne w nim nowe narzędzia do projektowania pozwalają tworzyć składniki Web Part, jednostki Usług łączności biznesowej (dawniej jednostki BDC) oraz rozwiązania programu SharePoint. Skorzystaj z wbudowanych funkcji obsługi serwera Visual Studio Team Foundation Server, w tym z funkcji kontroli kodu źródłowego oraz budowania zespołowego.
 • Narzędzie analizy kondycji SharePoint
  Szybko znajduj i usuwaj potencjalne problemy dotyczące wszystkich serwerów w farmie. Dzięki narzędziu analizy kondycji SharePoint można monitorować kondycję farmy. Umożliwia ona także automatyczną naprawę wielu typowych problemów dotyczących konfiguracji i wydajności.
 • Obsługa aplikacji Office Web Apps
  Wyświetlaj, udostępniaj, edytuj i twórz dokumenty pakietu Microsoft Office w programie SharePoint, korzystając z aplikacji Microsoft Office Web Apps.
 • Obsługa baz danych tylko do odczytu
  Zminimalizuj czas przestojów związanych z operacjami instalacji poprawek i uaktualnieniami, a także zapewnij sobie obsługę większej liczby rozwiązań wysokiej dostępności dzięki lepszej obsłudze baz danych w trybie tylko do odczytu. Program SharePoint 2010 dostosowuje się do statusu „tylko do odczytu”, ograniczając działania użytkowników opierające się na zapisie za pomocą przejrzystej i skutecznej prezentacji.
 • Obsługa programu Windows PowerShell
  Uzyskaj lepszą kontrolę i produktywność dzięki programowi Windows PowerShell, powłoce wiersza polecenia i językowi skryptowemu. Dla programu SharePoint 2010 dostępna jest przystawka pozwalająca używać programu PowerShell z posiadanymi instalacjami SharePoint i zarządzać farmą serwerów oraz automatyzować zadania przy użyciu gotowych apletów poleceń.
 • Obsługa różnych przeglądarek
  Korzystaj z programu SharePoint za pośrednictwem przeglądarek Internet Explorer, Firefox i Safari.
 • Obsługa wielu podmiotów
  Deleguj zadania administracyjne i dziel dane pomiędzy klientów lub jednostki biznesowe, korzystając z nowych funkcji i możliwości kontroli.
 • Obsługa Windows 7
  Zainstaluj program SharePoint 2010 w systemie Windows 7, Windows Vista lub Windows Server 2008, aby uczynić programowanie na potrzeby tego programu bardziej wygodnym.
 • Odbiorcy zdarzeń
  Skorzystaj z szablonów projektów zdarzeń w programie Visual Studio 2010, aby wzbogacić możliwości działania, także w zakresie tworzenia stron sieci Web i list oraz zdarzeń dotyczących witryny. ~Dzięki odbiorcom zdarzeń aplikacje mogą w sposób synchroniczny lub asynchroniczny reagować na szereg różnych zdarzeń programu SharePoint.
 • Odzyskiwanie niedołączonych baz danych zawartości
  Możesz tymczasowo instalować niedołączone bazy danych zawartości i przeglądać ich zawartość, wykonywać kopie zapasowe zbioru witryn i eksportować witryny i listy bez farmy odzyskiwania.
 • Pakiety rozwiązań
  Wykorzystaj pakiet WSS Solution (WSP), aby wdrażać rozwiązania i funkcje na farmie programu SharePoint. ~
 • Połączenia z klientami pakietu Microsoft Office
  Funkcja „Połącz z pakietem Office” programu SharePoint 2010 pozwala zaoszczędzić czas i energię. Dzięki niej aplikacje pakietu Microsoft Office otrzymują informacje o często używanych bibliotekach programu SharePoint. Biblioteka podłączona do pakietu Office staje się dostępna w widoku Office Back Stage, a użytkownik może otwierać i zapisywać pliki. Aby utworzyć nowy dokument pakietu Office, można wyświetlić listę szablonów w podłączonych bibliotekach, jak również szablonów lokalnych i dostępnych w trybie online.
 • Połączenia z programami Office Communication Server i Exchange
  Program SharePoint można łatwo połączyć z programami Office Communication Server oraz Exchange. Zsynchronizuj informacje z profili użytkowników w programach Exchange, Office Communication Server i SharePoint oraz usłudze Active Directory.
 • Program SharePoint Workspace
  Program SharePoint Workspace 2010 pozwala przenieść do trybu offline listy, biblioteki, dane aplikacji do zarządzania firmą, a nawet całe witryny. Możesz pracować lokalnie, a po nawiązaniu połączenia program SharePoint Workspace 2010 zsynchronizuje z serwerem wszystkie zmiany wprowadzone w trybie offline.
 • Przepływ pracy
  Automatyzuj procesy współpracy przy użyciu zadań i formularzy. Skorzystaj z udoskonalonych funkcji czasu wykonywania przepływu pracy programu SharePoint 2010, których zakres obejmuje zarządzanie, przepływ pracy w witrynach, niestandardowe usługi lokalne, odbiorców zdarzeń oraz funkcje niezawodności.
 • Pulpit nawigacyjny programisty
  Monitoruj rozwiązania programu SharePoint i debuguj je, korzystając z pulpitu nawigacyjnego programisty. Pulpit nawigacyjny programisty zawiera informacje diagnostyczne, w tym szczegółowe dane na temat żądań dostępu do stron, użytej pamięci, uwierzytelnionych użytkowników oraz liczby obiektów SPRequest.
 • Raporty o użyciu i rejestrowanie
  Popraw swój wgląd w wykorzystanie i wydajność serwerów dzięki nowej, zunifikowanej bazie danych rejestrowania programu SharePoint 2010. Rejestruj dane dotyczące wykorzystania i kondycji swojej farmy SharePoint. Nowy model obiektów rejestrowania w bazie danych umożliwia zapisywanie własnych raportów lub korzystanie z dostarczonych oraz rejestrację zdarzeń i danych śledzenia.
 • Rozwiązania "Sandbox"
  Skorzystaj z rozwiązań „piaskownicy”, aby zachować bezpieczeństwo i zarządzać wydajnością systemu. Rozwiązania „piaskownicy” umożliwiają oddzielenie kodu od innych procesów, podnosząc bezpieczeństwo, ułatwiając kontrolowanie zasobów oraz pomagając zapobiegać problemom z wydajnością.
 • SharePoint Designer
  Wprowadzaj modyfikacje bez użycia kodu, korzystając z nowych narzędzi programu SharePoint Designer, w tym edytorów list i typów zawartości, przepływów pracy do wielokrotnego użytku, szablonów XSLT i zewnętrznych typów zawartości.
 • Skalowalność dużych list i zarządzanie nimi
  Kontroluj wpływ list i bibliotek na wydajność serwera. Dławienie zasobów umożliwia użytkownikom wydajne zarządzanie listami i bibliotekami, które mogą zawierać miliony elementów.
 • Składnia LINQ dla programu SharePoint
  Korzystaj ze składni Language Integrated Query bezpośrednio w kodzie C# lub VB.NET. Language Integrated Query (LINQ) to nowa, popularna składnia kwerend danych o silnej typizacji, która zapewnia sprawdzanie czasu kompilacji dla schematów list programu SharePoint oraz stanowi prostszą alternatywę dla kwerend CAML.
 • Składnik Web Part Silverlight
  Przekazuj do bibliotek dokumentów aplikacje Silverlight XAP, aby móc z nich natychmiast skorzystać przy użyciu wbudowanego składnika Web Part Silverlight.
 • Składniki Web Part
  Wzbogać witryny SharePoint o nowe funkcje, korzystając ze składników Web Part. Dodanie składnika Web Part do dowolnej strony spowoduje, że na wyświetlonej stronie pojawi się nowa funkcjonalność.
 • Strony typu wiki
  Twórz strony, które połączą w sobie łatwość użycia stron typu wiki z funkcjonalnością składników Web Part.
 • Struktura wstążki i okien dialogowych
  Dostosuj wstążkę programu SharePoint, umieszczając na niej kontekstowe wstążki, grupy i elementy. Twórz własne okna dialogowe, które będą się otwierać na stronach sieci Web, zachowując kontekst użytkownika i wyglądając jak okna podręczne w aplikacjach innych niż dla sieci Web.
 • Strumieniowe źródła danych REST i ATOM
  Ułatw sobie pracę z listami i danymi programu Excel w programie SharePoint 2010, korzystając z usług danych ADO.NET w celu uzyskania dostępu do danych REST/ATOM w aplikacji Visual Studio 2010.
 • Szablony przydziału
  Kontroluj rozmiar zasobów magazynowania wykorzystywanych przez zbiory witryn oraz zasoby zużywane przez rozwiązania kodu użytkowników, korzystając z udoskonalonych szablonów przydziału.
 • Uaktualnienie wizualne
  Uaktualnij oprogramowanie do wersji SharePoint 2010, pozostając przy wyglądzie i sposobie obsługi znanym z programu SharePoint 2007, z którego można w przyszłości zrezygnować. Zanim przejdziesz na interfejs użytkownika programu SharePoint 2010, wyświetl witrynę przy jego użyciu.
 • Ułatwienia dostępu
  Większe ułatwienia dostępu, osiągnięte między innymi dzięki zastosowaniu wbudowanej obsługi nawigacji klawiaturą oraz obsługi obowiązujących w branży standardów w zakresie ułatwień dostępu, umożliwiają bardziej efektywne korzystanie z programu SharePoint.
 • Usługa łączności danych biznesowych
  Deklaratywne modelowanie systemów zewnętrznych pozwala uwidocznić dane zewnętrzne w programie SharePoint 2010. Usługi BDC zapewniają łączność z systemami zewnętrznymi najróżniejszych typów, a przy tym oferują wbudowane funkcje obsługi połączeń z bazami danych, WCF oraz usługami sieci Web, zestawami Microsoft .NET Framework oraz niestandardowymi źródłami danych.
 • Usługi łączności biznesowej
  Usługi łączności biznesowej (BCS, dawniej znane pod nazwą Wykaz danych biznesowych) umożliwiają pracę z danymi zewnętrznymi w programie SharePoint 2010 i pakiecie Microsoft Office 2010, zarówno w trybach online, jak i offline.
 • Usprawnione centralne administrowanie
  Zwiększ wydajność zarządzania programem SharePoint 2010 dzięki usprawnionej administracji. Wstążka programu SharePoint umożliwia skonfigurowanie i zarządzanie farmą serwerów.
 • Uwierzytelnianie na podstawie Claim
  Uwierzytelnianie oparte na oświadczeniach pozwala łączyć się z korporacyjnymi systemami obsługi tożsamości, takimi jak Active Directory, katalogi oparte o LDAPv3 i bazy danych dedykowane dla poszczególnych zastosowań, a także skoncentrowanymi na użytkowniku modelami tożsamości, np. systemami LiveID, OpenID i InfoCard.
 • Wielojęzyczny interfejs użytkownika
  Skorzystaj z wbudowanej obsługi wielojęzycznego interfejsu programu SharePoint 2010. Zapewnij swoim użytkownikom możliwość wyboru języka w obrębie nawigacji w witrynie, menu, wstążki SharePoint oraz niestandardowych pól list.
 • Wstążka programu SharePoint
  Nowa, kontekstowa wstążka programu SharePoint ułatwia szybkie i proste wyszukanie oraz użycie potrzebnych funkcji.
 • Wyszukiwanie w witrynach
  Znajdź informacje w bieżącej witrynie lub liście.
 • Zadania czasomierza SharePoint
  Dzięki zadaniom czasomierza programu SharePoint uruchamianym w obrębie farmy możesz zarządzać zadaniami i monitorować je, korzystając z interfejsu administracyjnego farmy.
 • Zarządzanie poprawkami
  Wykorzystaj funkcje zarządzania poprawkami wraz funkcją zgodności z poprzednimi wersjami, funkcją raportowania administracji centralnej oraz funkcją integracji z programem Windows PowerShell, aby zminimalizować czas przestojów i w przewidywalny sposób instalować aktualizacje oraz dodatki Service Pack.
 • Zarządzanie uprawnieniami
  Twórz niestandardowe poziomy uprawnień lub skorzystaj z sześciu domyślnych poziomów z możliwością modyfikacji (poza poziomami Ograniczony dostęp oraz Pełna kontrola).
 • Zdalne magazynowanie obiektów BLOB (funkcja SQL)
  Przenieś dane binarne o dużych rozmiarach (obiekty BLOB) z serwera SQL Server na zewnętrze urządzenia pamięci masowej lub sprzęt o niższej cenie.
 • Zdjęcia i funkcje obecności
  Pomóż ludziom we wzajemnym rozpoznawaniu się poprzez zdjęcia. Skorzystaj z funkcji obecności, aby za jednym naciśnięciem przycisku wysyłać wiadomości e-mail, wiadomości błyskawiczne lub dzwonić do wybranych osób.
 • Aktualizacje stanu
  Daj znać współpracownikom, czym się zajmujesz, udostępniając informacje o swoim stanie. Inne osoby mogą odbierać aktualne informacje o Twoim stanie poprzez sieciowe źródła wiadomości.
 • Chmury znaczników
  Poruszaj się w obrębie taksonomii znaczników przy użyciu wizualnego składnika Web Part Chmura znaczników.
 • Członkostwo
  Zarządzaj centralnie uczestnictwem w swojej społeczności i listami dystrybucji poczty e-mail z profilu SharePoint.
 • Dostosowanie istotności
  Twórz niestandardowe modele istotności, aby sprostać określonym potrzebom biznesowym.
 • Istotność kliknięć
  Wyszukaj wyniki, które spodobały się innym. Za każdym razem, gdy użytkownik kliknie rezultat wyszukania, zwiększana jest jego ocena odnosząca się do powiązanych kwerend.
 • Lepszy nadzór
  Nowe, udoskonalone funkcje nadzoru umożliwiają zarządzanie wdrożeniami programu SharePoint. Są wśród nich funkcje tworzenia i zarządzania metadanymi, współdzielone aplikacje serwisowe, funkcje zarządzania taksonomią, obsługa wielu podmiotów, rozwiązania „piaskownicy”, integrowanie zawartości oraz zasady.
 • Moja zawartość
  Wykorzystaj sekcję Moja zawartość w swojej witrynie, aby scentralizować przechowywanie i zarządzanie swoim dokumentami, ulubionymi łączami, osobistym blogiem oraz stronami typu wiki. Dostosuj swoje strony i ustaw poziomy dostępu i uprawnień w odniesieniu do każdego rodzaju zawartości w tej sekcji.
 • Moje źródła wiadomości
  Wyświetlaj w czasie rzeczywistym aktualizacje informacji dotyczących śledzonych osób i obszarów zainteresowań. Funkcja Moje źródła wiadomości podlega całkowitej modyfikacji. Możesz wybrać rodzaje działań, jakie chcesz wyświetlać i rozszerzyć to o wyświetlanie informacji o aktywności innych firm.
 • Mój profil
  Wykorzystaj strony profili, aby dowiedzieć się więcej na temat współpracowników. Na stronie Mój profil znajdują się informacje o pracownikach wraz z biografiami, stanowiskami, lokalizacją, danymi kontaktowymi, zainteresowaniami, umiejętnościami i wcześniejszymi projektami.
 • Najlepsze trafienia
  Gwarantuje najlepsze wyniki dla określonych słów kluczowych przy użyciu funkcji najlepszych trafień.
 • Narzędzie Znaczniki i notatki
  Zarządzaj ulubionymi wewnętrznymi i zewnętrznymi witrynami sieci Web i udostępniaj je przy użyciu narzędzia Znaczniki i notatki. Podnieś poziom udostępniania zasobu w firmie, oznaczając stronę znacznikiem społecznościowym „podoba mi się”.
 • Nawigacja zależna od metadanych
  Funkcje nawigacji zależne od metadanych pozwalają łatwo odszukać informacje w dużych bibliotekach dokumentów. Przeglądaj i odkrywaj zawartość przy użyciu znaczników i atrybutów.
 • Niepowtarzalne identyfikatory dokumentów
  Niepowtarzalne, czytelne dla użytkownika identyfikatory dokumentów nadawane przez program SharePoint 2010 pozwalają znaleźć zawartość, nawet jeśli przeniesiono ją poza oryginalną lokalizację.
 • Oceny
  Wykorzystaj pięciogwiazdkowy system klasyfikacji podczas udostępniania stron programu SharePoint, list, bibliotek i pojedynczych dokumentów.
 • Określanie docelowych odbiorców
  Umożliwia skierowanie określonych stron, składników Web Part i treści do wybranych grup i osób.
 • Organizator zawartości
  Funkcja Organizator zawartości pozwala dokładniej klasyfikować treści i automatycznie kierować je do właściwych bibliotek dokumentów.
 • Ostatnie działania
  Daj innym znać, czym się zajmujesz, poprzez umieszczone na Twojej stronie profilu źródło danych Ostatnie działania.
 • Ostatnio tworzona zawartość
  Przyspiesz wyszukiwanie osób i wiedzy na podstawie niedawno utworzonej zawartości.
 • Profile znaczników
  Znajdź informacje i dyskusje odnoszące się do określonego słowa kluczowego, przy użyciu stron profili znaczników. Możesz wyświetlać listy elementów oznaczonych danym terminem, a także listy członków społeczności, którzy śledzą dany temat.
 • Program Mobile Search
  Przeszukuj dokumenty, wyszukuj osoby i witryny z niemal dowolnego miejsca.
 • Przeglądarka organizacji
  Poruszaj się po strukturze organizacji, aby wyświetlić menedżerów, pracowników tego samego szczebla i bezpośrednich podwładnych.
 • Secure Store Service
  Przechowuj nazwy kont i hasła w bezpiecznej bazie danych nowej usługi bezpiecznego magazynu. Usługa bezpiecznego magazynu programu SharePoint 2010 zastąpiła funkcję rejestracji jednokrotnej (SSO) znaną z programu SharePoint 2007.
 • Sieć współpracowników
  Zbuduj rozległą sieć współpracowników, która obejmie całą firmę, i zapewnij sobie aktualne informacje o ich działaniach. Funkcja Dodaj współpracowników pozwala łatwo dodawać współpracowników do sieci społecznościowej w firmie.
 • Sortowanie podstawowe
  Pozwala sortować wyniki w oparciu o datę modyfikacji lub widok domyślny.
 • Strona profilu Usług łączności biznesowej
  Wyświetlaj szczegółowe informacje na temat elementów danych zewnętrznych na stronie profilu Usług łączności biznesowej. Strona ta jest wyświetlana, gdy użytkownicy analizują szczegółowo dane zewnętrzne w wynikach wyszukiwania, listy zewnętrzne oraz składniki Web Part danych zewnętrznych.
 • Struktura łącznika wyszukiwania programu SharePoint 2010
  Zapewnij sobie możliwość łatwego i bezpiecznego przeszukiwania zawartości zlokalizowanej poza programem SharePoint. Struktura łącznika wyszukiwania opiera się na Usługach łączności biznesowej i pozwala bez trudu tworzyć własne łączniki.
 • Sugestie dotyczące kwerend, funkcja „Czy chodziło o” oraz powiązane kwerendy
  Przyspiesz wyszukiwanie właściwych odpowiedzi dzięki sugestiom dotyczącym kwerend, które wyświetlane są w miarę pisania. Skorzystaj z funkcji „Czy chodziło o”, aby poprawić pisownię wyrazów. Wyświetlaj powiązane kwerendy w ramach wyników wyszukiwania.
 • Sugestie dotyczące słów kluczowych
  Dodawaj słowa kluczowe w sekcjach „Zapytaj mnie o” oraz „Zainteresowania” swojego profilu użytkownika, korzystając z podpowiedzi słów kluczowych. W oparciu o wzorce komunikacji e-mail z programu Microsoft Outlook 2010 program SharePoint 2010 będzie co jakiś czas podpowiadać słowa kluczowe lub powtarzające się tematy
 • Sugestie współpracowników
  Skorzystaj z automatycznej usługi, aby zapewnić aktualność sieci współpracowników. Proponuje ona współpracowników w oparciu o hierarchię służbową, udział w społecznościach, listy dystrybucyjne poczty e-mail, listy kontaktów programu Office Communicator oraz analizę najczęstszych adresatów wiadomości e-mail w programie Office Outlook.
 • Szablony przepływu pracy
  W przypadku typowych zadań, np. akceptacji lub recenzji, skorzystaj z gotowych szablonów przepływu pracy.
 • Tablica notatek
  Łącz się łatwo z innymi, zmniejsz nadmierne obciążenie pocztą e-mail i użyj funkcji tablicy notatek, aby rozpoczynać nowe dyskusje Wysyłaj uwagi, publikuj pytania i zaktywizuj społeczność.
 • Typy udostępnionej zawartości
  Definiuj typy zawartości centralnie i zarządzaj nimi, umożliwiając ich wykorzystanie w różnych farmach i zbiorach witryn.
 • Usługa Zarządzane metadane
  Definiuj metadane centralnie i zarządzaj nimi, umożliwiając ich wykorzystanie w różnych farmach i zbiorach witryn.
 • Usługi Word Automation Services
  Skorzystaj z usług Word Automation Services, aby zapisywać, eksportować i drukować dokumenty programu Word. Usługi te ułatwiają także tworzenie i renderowanie dokumentów oraz manipulowanie nimi.
 • Uściślanie oparte o metadane
  Nowy panel uściślania programu SharePoint 2010 umożliwia zawężenie wyników wyszukiwania i szybsze odnajdywanie odpowiedniej zawartości.
 • Wieloetapowa dyspozycja
  Twórz wyrafinowane zasady zarządzania całym cyklem życia treści, korzystając z funkcji wieloetapowej dyspozycji.
 • Witryny przedsiębiorstwa typu wiki
  Skonsoliduj informacje z całej firmy przy użyciu witryny przedsiębiorstwa typu wiki, tworząc scentralizowane, łatwe w użyciu repozytorium. Osadzaj zawartość dynamiczną — w tym także bogate multimedia — i dziel strony na kategorie przy użyciu usługi Zarządzane metadane. Zarządzaj stronami typu wiki jako rekordami, aby przyczynić się do zachowania przez firmę zgodności i przestrzegania zasad przechowywania dokumentów.
 • Wykrywanie duplikatów
  Zmniejsz bałagan wynikający z wyświetlania wielu wersji tego samego dokumentu w wynikach wyszukiwania, korzystając z funkcji wykrywania duplikatów.
 • Wyszukiwanie fonetyczne i wyszukiwanie pseudonimów
  Wyszukuj nazwiska osób na podstawie ich brzmienia, bez znajomości dokładnej pisowni.
 • Wyszukiwanie osób i wiedzy
  Wyszukuj osoby według nazwiska lub powiązanych terminów.
 • Wyszukiwanie w całym przedsiębiorstwie
  Możesz przeszukiwać nawet 100 milionów dokumentów, co pozwala sprostać potrzebom całego przedsiębiorstwa i specjalnym wymaganiom poszczególnych działów.
 • Wyszukiwanie w systemie Windows 7
  Przeszukuj witryny programu SharePoint z poziomu pulpitu systemu Windows 7.
 • Wyszukiwanie zintegrowane
  Korzystaj ze źródeł federacyjnych w wynikach podstawowych, w małym podglądzie wyników lub w formacie błyskawicznej odpowiedzi. Wyniki federacyjne obejmują informacje z innych źródeł, powiązane wyszukiwania oraz wyniki wyszukiwania osób, łącząc je ze sobą.
 • Zakresy wyszukiwania
  Wyszukuj w określonym podzbiorze indeksu przy użyciu kryteriów, takich jak adresy URL i wartości właściwości.
 • Zapytaj mnie o
  Umożliwia utworzenie listy własnych specjalizacji i zaproszenie współpracowników do zadawania pytań w sekcji „Zapytaj mnie o” profilu.
 • Zarządzanie bogatymi multimediami
  Zapewnij sobie łatwość przechowywania, wyszukiwania i używania cyfrowej zawartości, a także zarządzania nią.
 • Zestawy dokumentów
  Tworzenie zestawów dokumentów pozwala zarządzać powiązanymi treściami jak jedną całością, co przyspiesza wykonywanie typowych procesów w rodzaju wysyłania odpowiedzi na zapytania ofertowe.
 • Zgodność w każdym zakresie
  Zarządzaj wersjami, wdrażaj harmonogramy przechowywania, deklaruj rekordy i nakładaj blokady prawne bez względu na to, czy masz do czynienia z zawartością w formie tradycyjnej, zawartością sieci Web czy zawartością społeczności.
 • Znaczniki
  Klasyfikuj i organizuj duże ilości informacji w Twoim przedsiębiorstwie, stosując znaczniki. Wykorzystaj standardowe znaczniki taksonomiczne zdefiniowane przez organizację oraz nieformalne znaczniki społecznościowe definiowane przez pracowników.
Zawiera funkcje Foundation
 • Biblioteka połączeń danych
  Zapewnij sobie łatwość udostępniania i wykrywania połączeń danych oraz zarządzania nimi dzięki centralizacji połączeń danych pakietu Office w bibliotekach połączeń danych. Korzystaj z dostępu do potrzebnych danych i pozostaw technologiom informatycznym centralne zarządzanie połączeniami oraz używanymi źródłami danych.
 • Centrum analiz biznesowych
  Korzystając z przykładów zawartych w tym dedykowanym szablonie witryny SharePoint, możesz łatwiej rozpocząć pracę z projektami z zakresu analizy biznesowej.
 • Dokładne uściślanie
  Poznaj dokładną liczbę dokumentów w zestawie wyników, które pasują do poszczególnych opcji uściślania.
 • Drzewo dekompozycji
  Wykonuj analizy pierwotnych przyczyn, korzystając z zaawansowanych narzędzi badania podstawowych danych. Wyświetlaj tylko najbardziej istotne informacje przy użyciu nowego Drzewa dekompozycji.
 • Dynamicznie wyliczane kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)
  Twórz zaawansowane kluczowe wskaźniki wydajności oparte na różnych źródłach danych. Dzięki przykładowym szablonom szybko i łatwo utworzysz kluczowe wskaźniki wydajności, korzystając z nowego edytora wyrażeń o dużych możliwościach.
 • Indeksowanie bogatych multimediów
  Indeksuj dynamiczną zawartość sieci Web oraz JavaScript, korzystając z łącznika indeksowania o dużych możliwościach dostosowania.
 • InfoPath Forms Services
  Twórz bogate formularze elektroniczne, by przyspieszyć gromadzenie informacji. Program Microsoft InfoPath pozwala tworzyć aplikacje programu SharePoint oparte o formularze, jak również zaawansowane formularze łączące się z systemami LOB.
 • Integracja danych biznesowych z aplikacjami pakietu Office
  Korzystaj z zewnętrznych danych biznesowych bezpośrednio w dobrze znanym środowisku programów Microsoft Outlook i Microsoft Word oraz w obszarze roboczym programu Microsoft SharePoint.
 • Miniatury i podgląd
  Zapewnij sobie możliwość szybkiego rozpoznania właściwej zawartości dzięki miniaturom i obrazom podglądu w wynikach wyszukiwania.
 • Najlepsze trafienia wizualne
  Dzięki funkcji Najlepsze trafienia wizualne wyniki wyszukiwania poszczególnych słów kluczowych mogą zwracać bogate wyniki w formie obiektywnych raportów Możesz skierować zawartość do określonych grup odbiorców, wiążąc funkcję Najlepsze trafienia wizualne z kontekstem użytkownika.
 • Profile klasyfikacji
  Twórz profile klasyfikacji, aby budować dla niej własne algorytmy. Uzyskaj właściwe wyniki, łącząc z sobą wiele składników klasyfikacji, na przykład aktualność zawartości, źródło oraz jakość.
 • Pulpity nawigacyjne
  Twórz rozbudowane pulpity nawigacyjne, które od razu przekazują właściwe informacje, scalając treści pochodzące z wielu źródeł i wyświetlając wynik w przeglądarce sieci Web, w czytelnym środowisku umożliwiającym współpracę. Bogate funkcje interaktywne umożliwiają analizowanie najświeższych informacji i szybką obróbkę danych w celu rozpoznania najważniejszych możliwości i trendów.
 • Rozszerzalna platforma wyszukiwania
  Sprostaj złożonym potrzebom Twojej firmy w zakresie wyszukiwania dzięki rozszerzalnej platformie wyszukiwania. Twórz aplikacje oparte o wyszukiwanie, w tym także aplikacje do kompleksowej analizy klientów, portale badawczo-rozwojowe oraz pulpity nawigacyjne pomocy technicznej dla produktów.
 • Składniki Web Part danych biznesowych
  Skorzystaj z możliwości tworzenia wyjątkowych aplikacji biznesowych i wyświetlania informacji pochodzących z systemów LOB przy użyciu składników Web Part danych biznesowych.
 • Składniki Web Part wykresów
  Skorzystaj z szerokiego wyboru wykresów różnych typów, aby tworzyć zaawansowane wizualizacje danych z programu SharePoint, w tym z list programu SharePoint, Usług łączności biznesowej i usług programu Excel. W procesie tworzenia wykresów użytkownika wspomaga prosty kreator, co pozwala szybko i łatwo tworzyć własne pulpity nawigacyjne.
 • Usługi programu Access
  Publikacja baz danych Access w programie SharePoint.
 • Usługi programu Excel
  Publikuj skoroszyty programu Excel jako interaktywne raporty lub pulpity nawigacyjne. Zapewnij bogactwo funkcji biznesowych dzięki nowemu modelowi obiektów JavaScript i ułatw sobie osadzanie skoroszytów w innych aplikacjach, korzystając z nowego interfejsu REST API. Nowe funkcje programu Excel 2010 (w tym wykresy przebiegu w czasie i wizualne fragmentatory) pozwalają na wielokrotne wykorzystywanie zawartości w pulpitach nawigacyjnych programu SharePoint.
 • Usługi programu Excel Services i program PowerPivot dla SharePoint
  Program PowerPivot umożliwia publikowanie skoroszytów Excel jako interaktywnych raportów i pulpitów nawigacyjnych w programie SharePoint. Możesz tworzyć harmonogramy dla skoroszytów programu Excel z obsługą PowerPivot i odświeżać je, a także wykorzystywać pulpity zarządzania, aby monitorować skoroszyty i zarządzać nimi w obrębie całej farmy programu SharePoint.
 • Usługi programu PerformancePoint
  Uzyskaj dostęp do potrzebnych informacji we właściwym czasie dzięki interaktywnym pulpitom nawigacyjnym i kartom wyników. Zapewnij sobie możliwość łatwego analizowania przyczyn głównych i podejmowania skutecznych decyzji dzięki korzystaniu z nowych cech, takich jak Drzewo dekompozycji, wizualizacje i udoskonalone filtrowanie.
 • Usługi programu Visio
  Publikuj diagramy programu Visio 2010 w programie SharePoint 2010, aby pracownicy mogli je wyświetlać i odświeżać w przeglądarce bez uruchamiania programu Visio. Integruj diagramy z innymi aplikacjami SharePoint i twórz połączenia o bogatej funkcjonalności.
 • Web Analytics
  Zapewnij odbiorcom lepszy poziom usług, identyfikując trendy zachodzące w witrynach przy użyciu funkcji Web Analytics. Planuj zasoby serwerów, aby zwiększyć wydajność farm, w których działają. Korzystaj z gotowych do użycia raportów lub twórz własne widoki.
 • Wyszukiwanie kontekstowe
  Dopasuj poszczególne wyniki i opcje uściślania na podstawie profilu użytkownika lub odbiorcy.
 • Wyszukiwanie na ogromną skalę
  Przeszukuj miliardy dokumentów w czasie poniżej sekundy na jedno zapytanie.
 • Zaawansowane przetwarzanie zawartości
  Wyodrębnianie metadanych z dokumentów oraz ich tworzenie pozwala poprawić wyniki wyszukiwania, możliwości sortowania oraz stopień ostatecznego dopracowania wykonywanych zadań.
 • Zaawansowane sortowanie
  Sortowanie wyników na podstawie zarządzanych właściwości lub profili ocen
 • Zbliżone wyniki
  Odszukaj wyniki zbliżone do Twoich zapytań wyszukiwania.
Zawiera funkcje Foundation i Standard
 

©SharePoint24.pl | wszystkie prawa zastrzeżone
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×