Sharepoint to zwiększona efektywność pracy
✓ Pełna kontrola nad zadaniami
✓ Dostęp do zasobów firmy z każdego miejsca
✓ Wsparcie komunikacji zespołowej
✓ 100% kompatybilność z pakietem Microsoft Office

Wdrożenia

2011-05-22
Platforma Un-Habitat dla IRM Kraków

Dla Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie, przygotwaliśmy platforme do współpracy przy międzynarodowym projektcie.
Krótki opis platformy :

Instytut Rozwoju Miast (IRM) w Krakowie przygotowuje na zlecenie agendy ONZ ds. Osiedli Ludzkich (UN-HABITAT) raport o stanie miast europejskich w dobie przemian (The State of European Cities in Transition Report). Raport przygotowywany jest m.in. w oparciu o współpracę z licznym międzynarodowym gronem ekspertów zajmujących się tematyką miejską. Zakres geograficzny raportu obejmuje 20 państw z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, który podzielony został na 3 podregiony: Zachodni (Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Słowacja, Słowenia), Wschodni (Białoruś, Mołdawia, Ukraina) i Południowy (Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia, Rumunia, Serbia). W ramach każdego z wyróżnionych podregionów przygotowywane są osobne raporty w oparciu o raporty krajowe przygotowywane przez ekspertów z poszczególnych państw. IRM poprzez regionalnych koordynatorów koordynuje prace nad raportami cząstkowymi oraz przygotowuje na ich podstawie raport syntetyczny dla całego regionu. W ramach projektu powstaje również baza danych statystycznych oraz materiałów bibliograficznych i raportów dotyczących szeroko rozumianej tematyki miejskiej w odniesieniu do poszczególnych krajów i regionów.

Koordynacja prac na wszystkich poziomach, przy tak szerokim zasięgu geograficznym projektu, wymagała zastosowania innowacyjnego narzędzia umożliwiającego pracę, komunikowanie się oraz wymianę różnego rodzaju informacji i materiałów za pośrednictwem Internetu. W tym celu firmie Sharepoint24.pl zlecono przygotowanie platformy projektu w środowisku Microsoft SharePoint. Dostęp do zasobów platformy projektowej Unhabitat posiadają wszyscy uczestnicy. Poza szeregiem informacji dotyczących harmonogramu i stanu realizacji projektu, platforma służy również do gromadzenia (i pozyskiwania) różnorakich danych i materiałów w ramach przygotowanej wcześniej struktury tematycznej. Wszelkie dokumenty oraz robocze i finalne wersje raportów i ekspertyz są również na bieżąco załączane do odpowiednich katalogów.

Dzięki pracy w środowisku SahrePoint wszyscy uczestnicy projektu bez względu na lokalizację geograficzną mają dostęp do materiałów przygotowywanych przez innych użytkowników, mogą dzielić się rezultatami swoje pracy oraz śledzić harmonogram i bieżące komunikaty. Zastosowane narzędzie doskonale sprawdza się w zarządzaniu i realizacji złożonego projektu międzynarodowego, zwłaszcza gdy możliwość bezpośrednich spotkań wszystkich zaangażowanych osób jest mocno ograniczona z uwagi na wysokie koszty i trudności logistyczne. Warunkiem efektywnego wykorzystania możliwości płynących z zastosowania oprogramowania SharePoint jest jednak zaangażowanie wszystkich jego użytkowników.

Karol Janas – Project Coordinator
________________________________________
Institute of Urban Development
ul. Cieszynska 2
30-015 Krakow
POLAND
phone: (+48) 12 634 29 53
www.irm.krakow.pl
 

©SharePoint24.pl | wszystkie prawa zastrzeżone
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×